top of page

VARI OHRA F ' MALTA U GHAWDEX

Fil- Gzejjer taghna, apparti l- purcissjonijiet tal- Gimgha Mqaddsa, nsibu bosta statwi ohra fil- knejjes taghna li huma marbuta wkoll maz- zmien tar- Randan. Kwazi nistu nghidu illi f' kull rahal jew belt, hemm dik il- vara partikolari li tfakkarna fil- Passjoni ta' sidna Gesu Kristu. Ghalhekk f' din is- sezzjoni se naghtu harsa lejn dawk il- knejjes u kappelli li fihom insibu dawn il- vari. F' din il- pagna se naghtu harsa lejn il- vari li ghandna gewwa Malta.

12832509_10207372475727462_6819993770242

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Jeremy Cachia.

Il- Vari tad- Duluri

Il- Vari tar- Redentur

Redentur%20-%20Hamrun_edited.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Knisja Arcipretali u Arcimatrici ta' San Gejtanu Hamrun.

Ecce%20Homo%20-%20Marsa%20(Trinita)_edit

Il- Vari tal-

 

Ecce Homo

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Il- Marsa - Parrocca Trinita' Qaddisa / Holy Trinity Parish.

Vari Ohra

Vara%20l-%20Kbira%20-%20sliema%20(Sacro%

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook:

 

Hbieb Tal- Wirjiet Tal- Gimgha l- Kbira.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page