top of page

RABAT

(MALTA)

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa r- Rabat

 

tas- sena 2012.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa r- Rabat

 

tas- sena 2012.....

 

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa r- Rabat

 

tas- sena 2012.....

 

It- tielet parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa r- Rabat

 

tas- sena 1995.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa r- Rabat

 

tas- sena 1995.....

 

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa r- Rabat

 

tas- sena 1995.....

 

It- tielet parti.

NAXXAR

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Naxxar

 

tas- sena 2010.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Naxxar

 

tas- sena 2010.....

 

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Naxxar

 

tas- sena 2007.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Naxxar

 

tas- sena 2007.....

 

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Naxxar

 

tas- sena 2007.....

 

It- tielet parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Naxxar

 

tas- sena 2013.....

 

L- ewwel parti.

LUQA

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Hal- Luqa

 

tas- sena 2016.

Il- parata tas- suldati

gewwa Hal- Luqa

tas- sena 2016.

MOSTA

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Mosta

 

tas- sena 2012....

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Mosta

 

tas- sena 2012....

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Mosta

 

tas- sena 2011....

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Mosta

 

tas- sena 2011....

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Mosta

 

tas- sena 2011....

It- tielet parti.

RAHAL GDID

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Rahal Gdid

 

tas- sena 2014....

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Rahal Gdid

 

tas- sena 2014....

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Rahal Gdid

 

tas- sena 2017.

ZEJTUN

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa z- Zejtun

 

tas- sena 1987.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa z- Zejtun

 

tas- sena 2018....

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa z- Zejtun

 

tas- sena 2018....

It- tieni parti.

GHARGHUR

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Gharghur

 

tas- sena 2018.

GHAXAQ

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Hal- Ghaxaq

tas- sena 2017.

Il- parata tas- suldati

gewwa Hal- Ghaxaq

tas- sena 2013.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Hal- Ghaxaq

 

tas- sena 2013.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Hal- Ghaxaq

 

tas- sena 2013.....

 

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Hal- Ghaxaq

 

tas- sena 2013.....

 

It- tielet parti.

BORMLA

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Bormla

 

tas- sena 2009.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Bormla

 

tas- sena 2009.....

 

It- tieni parti.

Hadd Il- Palm u l-

 

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Bormla

 

tas- sena 2008.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Bormla

 

tas- sena 2007.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Bormla

 

tas- sena 2007.....

 

It- tieni parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Bormla

 

tas- sena 2007.....

 

It- tielet parti.

ISLA

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Isla

 

tas- sena 2015.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Isla

 

tas- sena 2016.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Isla

 

tas- sena 2017.

BIRGU

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Birgu

tas- sena 2018.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Birgu

tas- sena 2016.

VALLETTA

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Belt Valletta

 

tas- sena 2016.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Belt Valletta

 

tas- sena 2012.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Belt Valletta

 

tas- sena 2006.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Belt Valletta

 

tas- sena 1984.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Belt Valletta

 

tas- sena 2013.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Hal- Qormi

 

tas- sena 2018.

HAZ- ZEBBUG

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Haz- Zebbug

 

tas- sena 2016.....

 

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa Haz- Zebbug

 

tas- sena 2017.

* Dawn huma l- unici zewg videos tal- purcissjoni ta' Haz- Zebbug illi stajna nsibu. L- ewwel video, sfortunatament bl- ebda mod ma stajna nsibu t- tieni parti.

RABAT

(GHAWDEX)

BAZILIKA SAN GORG MARTRI

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Bazilika ta'

San Gorg Marti, r- Rabat (Ghawdex)

 

tas- sena 2016.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Bazilika ta'

San Gorg Marti, r- Rabat (Ghawdex)

 

tas- sena 2017.

KATIDRAL

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Katidral tar-

 Rabat (Ghawdex)

 

tas- sena 2015.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa l- Katidral tar-

 Rabat (Ghawdex)

 

tas- sena 2014.

ZEBBUG

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa z- Zebbug 

 

(Ghawdex) tas- sena 2017.

XAGHRA

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa x- Xaghra 

 

(Ghawdex) tas- sena 2016.

L- ewwel parti.

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa x- Xaghra 

 

(Ghawdex) tas- sena 2016.

It- tieni parti.

NADUR

Purcissjoni tal- Gimgha

 

Mqaddsa gewwa n- Nadur 

 

(Ghawdex) tas- sena 2014.

XEWKIJA

Purcissjoni pageant tad- Duluri

 

 gewwa x- Xewkija 

 

(Ghawdex) tas- sena 2016.

Purcissjoni pageant tad- Duluri

 

 gewwa x- Xewkija 

 

(Ghawdex) tas- sena 2012.

QORMI

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page