top of page

SLIEMA

(PARROCCA FRANGISKANA - SANTWARJU

MADONNA TAS- SACRO COUR)

Sliema (Sacro Cour)_edited.jpg

Il- mod kif jintrama w jizzejjen l- Altar tar- Repozizzjoni f' din il- parrocca jiddependi mill- gosti  w l- arti tar- Rettur li jkun u n- nies li jsib min jghinu. Izda l- Altar irid ikun imzejjen semplici imma li jixraq lis- Santissimu Sagrament.

Sliema (Sacro Cour) 4_edited.jpg

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni tas- Sacro Cour hi mehudha mill- ktieb: L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

SLIEMA

(PARROCCA ARCIPRETALI STELLA MARIS)

Sliema (Stella Maris) 5_edited.jpg
Sliema (Stella Maris) 4_edited.jpg

SLIEMA

(PARROCCA SAN GIRGOR IL- KBIR)

Sliema (San Girgor) 6_edited.jpg

SLIEMA

(BAZILIKA GESU NAZZARENU)

SLIEMA

(CENTRU PASTORALI GESU HABIB)

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page