top of page

RAHAL GDID

(PARROCCA KRISTU RE)

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Jonathan Bonnici u Paul Ellul.

RAHAL GDID

(MADONNA TA' LOURDES)

F' din il- parrocca m' hemmx Altar tar- Repozizzjoni fiss. Kull sena jinholoq altar u post gdid bit- tizjin adattat.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' Rahal Gdid hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

RAHAL GDID

(KNISJA GHAJN DWIELI)

Wiehed mir- ritratti huwa mehud mill- pagna ta' Facebook: Maryanne Mifsud.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page