top of page

RABAT

(KNISJA SANTA MARIJA TA' GESU)

Ritratti (mindudin) mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Knisja Santa Marija ta' Gesu u Ivan Saliba.

Rabat (Ta' Giezu) Malta - Ritratt tieghi 5.jpg

RABAT

(KNISJA KOLLEGGJATA U PROTO - PARROKKJALI

TA' SAN PAWL)

Rabat (San Pawl) Malta - Ritratt tieghi 5_edited.jpg
Rabat (San Pawl) Malta - Ritratt tieghi 2_edited.jpg

RABAT

(PATRIJIET AGOSTINJANI - KNISJA SAN MARK)

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: 

 

2014 - 2018 Augustinian CommunityFlowers by Anna ZammitRon Fleur u Patri Raphael Abdilla.

RABAT

(KNISJA SAN DUMINKU)

Il- knisja tad- Dumnikani fir- Rabat, ezattament fis- sena 2017 żanżnett mill- ġdid Sepulkru antik li jintrama nhar Ħamis ix- Xirka wara nuqqas ta’ madwar 35 sena. Dan l- Altar tar- Repozizzjoni, mibni minn Giuseppe Decelis fl- 1872, kien baqa’ jintrama sas- snin sittin. Wara waqfa qasira, reġa’ ntrama fl- 1982, iżda sfortunatament dik kellha tkun l- aħħar sena li s- Sepulkru ntrama għat- tgawdija tar- Rabtin. Dik is- 

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: 

 

Maryanne ThakeAndrew Borg, Edward Montebello Knisja San Duminku Rabat.

sena, ntrefa’ fuq ir- raffijiet tal- kunvent, fejn għajr il- kapsula tal-

 

Ewkaristija - li baqgħat tintrama kull sena - baqa’ jistkenn għal 35 sħaħ.

 

Mas- snin, is- sepulkru ntesa’ w tgħatta b’ qoxra trab. Kien biss fis- sena

 

2013, wara aktar minn tletin sena merfugħ fid- dlam, meta f’ moħħ Patri

Joseph Zahra bdiet tberren l- idea li s- Sepulkru jerġa’ jingħata l- ġieħ li

 

jistħoqqlu. Din l- idea żviluppat meta bdew isiru pjanijiet biex waħda mis-

 

swali vojta fil- kunvent issir mużew. Biss dan l- Altar tar- Repozizzjoni ma

 

jistax jintrama kollhu minhabba l- kobor li fih w allura ittiehdet decizzjoni li

 

parti minnhu tintrama fil- muzew u l- parti l- ohra tigi armata fil- knisja

 

ghall- Hamis ix- Xirka. Bil- għajnuna ta’ grupp ta’ ħbieb, Patri Zahra

 

rnexxielu jnaddaf is- Sepulkru, maqsum f’ għexieren ta’ biċċiet. Wara 35

 

sena, is- Sepulkru tal- injam baqa fi stat tajjeb ta’ preservazzjoni, tant li

 

ma kienx hemm bżonn irtokki jew restawr meta ġie biex jerġa’ jitpoġġa

 

flimkien.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni fil- knisja tad- Dumnikani fir- Rabat hi mehudha mis- sit: 

 

Netnews.com.mt b' kitba ta' Mario Frendo.

Zewg ritratti antiki tas- Sepulkru tad- Dumnikani fir- Rabat, li juru l- kobor tas- Sepulkru meta armat b’ mod sħiħ. Dawn ir- ritratti

 

 mehudhin mis- sit: Net.com.mt.

RABAT

(KNISJA SAN FRANGISK - SANTWARJU MADONNA TAS- SAHHA)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook:

 

Knisja San Frangisk, Santwarju Madonna tas- Sahha.

RABAT

(KAPPELLA TAX- XERRI - NIGRET)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook:

 

Centru Pastorali San Luqa, Nigret.

RABAT

(KAPPELLA SAN LUQA - NIGRET)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook:

 

Centru Pastorali San Luqa, Nigret.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page