top of page

QRENDI

(PARROCCA SANTA MARIJA)

Fil- Qrendi wiehed isib diversi Altari tar- Repozizzjoni f' diversi kappelli, apparti dak tal- Knisja Parrokkjali. Is- Sepulkru tal- Knisja Parrokkjali jkun armat b' mod tradizzjonali fil- korsija. Hawn wiehed isib hafna fjuri bojod flimkien max- xemgha.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni tal- Qrendi hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

QRENDI

(KAPPELLA TAS- SALVATUR)

QRENDI

(KAPPELLA SAN MATTEW)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Lourdes Confraternity Qrendi - Malta.

QRENDI

(KAPPELLA SANT ' ANNA)

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Lourdes Confraternity Qrendi - Malta

 

u Parrocca Santa Marija Qrendi.

QRENDI

(KAPPELLA SANTA KATERINA)

Qrendi (Kappella Santa Katarina) 2_edited.jpg

QRENDI

(KULLEGG SAN BENEDITTU - CENTRU HELEN KELLER)

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook:

 

Lourdes Confraternity Qrendi - Malta u Anthony Bonello.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page