top of page

NAXXAR

(PARROCCA MARIJA BAMBINA)

Ritratt tieghi 5_edited.jpg

Id- drawwa tat- tizjin ta' l- Altar tar- Repozizzjoni minn dejjem kienet tradizzjoni fin- Naxxar. Jinghad li bejn is- snin 1936 u 1959 l- Altar tar- Repozizzjoni kien jintrama b' tali mod artistiku hafna bix- xena tal- pittura fl- isfond, li kien xoghol il- pittur Bormliz Ganni Vella (1885 - 1979), u kien jintrama fin- nava fejn illum tigi armata l- vara tar- 

Redentur. L- injam ta' l- armar tieghu kien xoghol il- mastrudaxxa Naxxari Manuel Pirotta (il- Bejken). Wara l- 1959 beda jintrama wara l- bieb li jinfed ghall- faccata tal- Knisja, inti w diehel in- naha tal- lemin hdejn in- nicca tal- Madonna tar- Ruzarju, b' altar 

ta' l- injam mizbugh, irhamat bis- sopraporta artistika fuq il- kapsula, mahduma mill- iskultur Pawlu Bugeja tar- Rabat. Mis- sena 1982 sal- lum beda jintrama fil- post prominenti fil- Kappellun ta' l- altar tar- Ruzarju, fl- isfond, qalb l- iskultura w id- dekorazzjoni majestuza tal- prospettiva.

Ritratt tieghi.jpg

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni tan- Naxxar hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

NAXXAR

(SANTWARJU GESU HNIENA DIVINA)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Net Tv.

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook:

 

Socjeta Muzikali Peace u Anthony Deguara.

NAXXAR

(KAPPELLA FAMILJA MQADDSA)

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Rita Sciberras.

BAHAR IC- CAGHAQ

(KNISJA SANTA MARIJA TAL- ANGLI)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Knisja Bahar Ic-Caghaq Santa Marija tal-Angli.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page