top of page

IMSIDA

Ritratti mehudhin mill- pagnI ta' Facebook: Antoinette Debono, Brendan Mark Gatt

 

Charles MifsudParrocca San Guzepp - Msida, Malta John Bason.

L- Altar tar- Repozizzjoni huwa kompost minn diversi bicciet ta' armar li jintuza madwar il- knisja f' diversi okkazjonijiet fosthom: (a) il- kuruna sabiha tal- mant tar- Ruzarju li hija ta' l- injam indurat. Il- mant sar apposta ghall- Altar tar- Repozizzjoni li huwa ahmar w abjad; (b) il- gandlieri tal- metall argentat mahduma f' Milan (Ghezzi e figli) li jintuzaw fl- altar tar- Ruzarju; (c) il- ventaltar tal- fidda tal- gradenzina 

li fl- antik kien ta' l- altar tal- kor; (d) zewg angli tal- kartapesta bil- brazzi li jintuzaw ghall- Gimgha Ewkaristika f' Gunju. Hemm oggetti ohra li huma propja tas- Sepulkru: (a) il- kapsula sabiha ta' l- injam indurat li l- ahhar li giet indurata kien fl- 1996 mis- Sur Orlando; (b) par gandelabri tal- bronz, indurati fi Franza, li gew restawrati fl- 1997 bil- gastri ta' l- injam tahthom; (c) frame tal- hadid w armar ta' l- injam li saru fl- 1999 biex jintrama l- altar u t- tarag.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' l- Imsida hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

IMSIDA

(DAR OMM SIDNA)

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Joseph D' Amico.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page