top of page

HAL- LUQA

Hal- Luqa (ritratt tieghi)_edited.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook:  Neil Zammit.

Fil- prezent l- Altar tar- Repozizzjoni huwa wiehed mis- sbieh li nsibu. Jintrama fl- altar tal- Madonna tac- Cintura. Dan is- sepulkru li nsibu gewwa Hal- Luqa, huwa l- uniku wiehed li jintrama b' sett ta' 10 angli. Fost tizjin iehor li jintrama nsibu l- arrangamenti tal- fjuri li jsiru mill- parruccani stess. F' Hamis ix- Xirka jigu organizzati diversi 

adorazzjonijiet li jsiru minn ghaqdiet u gruppi tal- Parrocca. Dawn ikunu differenti mill- visti tradizzjonali li jsiru s- soltu. Fil- Gimgha l- Kbira filghodu jigu organizzati aktar adorazzjonijiet, fosthom anke ghat- tfal.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' Hal- Luqa hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

SAN VINCENZ DE PAUL

San Vincenz DePaul 4_edited.jpg

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page