top of page

HAL- KIRKOP

Il- kapsula li tintrama hija disinn tal- Kappillan Dun Guzepp Barbara w aktarx li saret fis- sena 1930. L- armar u tizjin iehor li jsir sar kollu ricenti.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' Hal- Kirkop hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page