top of page

Xi whud mir- ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina.

Video mehud mill- pagna ta' Facebook: Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina.

VALLETTA

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Hbieb tal-Gimgha l-Kbira, Valletta.

HAZ- ZEBBUG

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: 12th May Band & Social Club, Wirjiet Tal-Gimgha L-Kbira Adrian Mercieca.

Video mehud mill- pagna ta' Facebook: Espresso.

MOSTA