top of page
60305894_1331657050322361_10029080078786

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Saviour Seychell.

Fl- 1983, Saviour beda l- istudju mużikali tiegħu ma’ Mro. Paul Buttigieg fil- każin tal- Banda Beland taż- Zejtun. Wara kompla

jistudja ma’ Mro. Ugo Buhagiar sakemm ħareġ idoqq il- kurunetta mal- Banda Beland fil- Ġimgħa l- Kbira tal- 1985. Hu

kkompona l- ewwel marċ tal- festa fl- 1990. Wara dal- marċ hu kiteb għadd ta’ marċi festivi w funebri.


Fl- 2003, Saviour beda jistudja t- teorija u l- armonija għand Mro. Ray Sciberras, is- surmast attwali tal- Banda Beland. Wara li

kiseb il- Grade 8 kompla jistudja l- istorja tal- mużika, il- kontrapunt u l- orkestrazzjoni mal- istess Mro. Sciberras. Fi tliet snin

konsekuttivi mill- 2011 – 2013, mil- London Collage of Music, Saviour kiseb id -Dip.Mus LCM, A.Mus.LCM u L.Mus.LCM.

Fit-18 ta’ Frar tas- sena 2018 giet imnedija CD gdida ta' marci funebri, bl- isem ta' Passio Christi fuq kompozizzjoni ta' Mro.

Saviour Seychell fil- Każin tal- Banda Beland taż- Żejtun. Fiha nsibu sett ta’ għaxar marċi li disgħa minnhom huma ġodda

u qatt ma ġew irrekordjati. Għalkemm dawn il- marċi huma tal- istess kompożitur, kollha huma varjati u kull marċ għandu l-

istil tiegħu.

L- informazzjoni rigward Saviour Seychell hi mehudha mis- sit: One.Com.Mt.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page