top of page

MOSTA

(BAZILIKA SANTA MARIJA)

Ritratt tieghi 7_edited.jpg

Zmien ilu l- Altar tar- Repozizzjoni fir- Rotunda kien jintrama fl- altar tar- Ruzarju qabel ma beda jintrama f' dak ta' San Pawl. Meta l- kwadri kienu jitghattew bi drapp vjola, dan kien jistona mad- damask w allura saru kwadri ta' pittura ornamentali waqt li l- kwadru ta' San Pawl beda jitghatta bi kwadru li juri tliet angli, xoghol ta' l- artist Rafel Bonnici Cali'. Bidla

ohra li sehhet mar- riforma kienet li tnehha t- tarag li kien iwassal sal- kapsula w minflok, il- kapsula bdiet titqieghed fuq it- targa ta' fuq l- Altar. Fl- 1982 izzanznet il- kapsula tal- fidda - li kienet l- istess wahda ta' qabel, izda nksiet bil- fidda. Tnehhiet l- 

uzanza tal- borma li kienet trejjah wisq, tant li hafna nies kienu jilmentaw minnha. Il- gulbiena kienet u ghadha tintuza fit- tizjin ta' l- Altar tar- Repozizzjoni w zdiedu wkoll l- arrangamenti tal- fjuri, il- bankun fid- dahla w l- angli bid- dawl.

Ritratt tieghi 4_edited.jpg

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni tal- Mosta hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

MOSTA

(KNISJA TA' MLIT)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Knisja ta' Mlit.

MOSTA

(TA' SPERANZA)

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Speranza Mosta.

MOSTA

(DAR TAL- ANZJANI - PAX ET BONUM)

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Nina Cutajar.

BIDNIJA

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Knisja tal- Bidnija.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page