top of page

IMGARR

L- Altar tar- Repozizzjoni jibda jintrama bilmod minn jiem qabel u jkun armat bil- fjuri dakinhar stess filghodu minn xi nisa tal- parrocca. Jintrama fil- kappella msejha ta' San Pawl.

Ritratti mehudhin mill- pagnI ta' Facebook: 

 

Parrocca Santa Marija - Imgarr, Malta.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni tal- Imgarr hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

IMTAHLEB

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page