top of page

SOUNDTRACKS

Huma bosta dawk id- dilettanti tal- Gimgha Mqaddsa li jesebixxu l- wirjiet taghhom, li jippreferu jew jaghzlu, li waqt il- wirja jinkludu soundtracks mill- films flok marci funebri jew kant Gregorjan. F' din is- sezzjoni, ghazilna numru ta' soundtracks li intom id- dilettanti taghzlu li ddoqqu waqt il- wirjiet taghkom. M' hemm l- ebda dubju li muzika mill- films bhal "Ben-Hur", "The Ten Commandments, "The Robe" u bosta ohrajn jinzlu mill- qalb. Dawn it- tlett films li semmejna m' humiex films li jibbazaw biss fuq il- hajja ta' Kristu imma xorta huma films Bibblici li joffru musika tajba.  Hawnhekk, ahna qed noffrulkom l- albums shah biex tkunu tistu tisimghawhom u taffaxxinaw ruhkom bil- gmiel ta' muzika li tawna bosta kompozituri kbar. Jekk hemm xi soundtracks ohra Bibblici/Epiki li ahna ma nkludejniex u tixtiequ li jkunu f' din il- pagna, tistu tibghatulna fuq l- email taghna halli ahna nkunu nistu ninkluduhom hawnhekk. L- email huwa: gimghamqaddsa@mail.com

SOUNDTRACKS

MIKLOS ROZSA

1. Overture

2. Main Title (Appain Way)

3. Calvary, Marcus' Chariot

4. Lygia, hymn To Apollo

5. Marcus and Lygia / Preghiera

6. Dance of the Vestal Virgins

7. Fanfares for Nero / Hail Nero (Triumphal March)

8. Eunice / The Hostage

9. The Women's Quarters of Nero / Roman Bacchanale

10. Third Fanfare for Nero / Assyrian Dance

11. The Burning of Troy

12. Fanfare for the Wrestlers / Siciliana Antiqua / Dance of the Muses

13. Escape / Petronius and Eunice / Chilo

14. Jesus Lord / The Last Supper / Resurrection Hymn (Orchestra and Choir)

15. Vae Victis / Caritas

16. Mea Culpa / Non Omnia Vincit Amor / Temptation

17. Eunice's Song at Antium / Petronius' Presentiment

18. Marcus and Poppea

19. Chariot Race

20. Prelude to Second Part / The Road to Rome / The Burning of Rome

21. The Burning of Rome (Nero's Fire Song)

22. Tu Es Petrus

23. Petronius' Meditation / Petronius' Decision

24. The Prison / The Vision of Peter

25. Petronius' Banquet Music / Petronius' Death (parts 1 & 2)

26. Ave Caesar / Fourth Fanfare for Nero

27. First Arena Fanfare / Where O Death? / Second Arena Fanfare / Resurrection 

28. Third Arena Fanfare / Aftermath / Hymen / Ecce Homo Petrus

29. Fanfare for Burning / Incarnate Godhead / Fifth Fanfare for Nero / Fanfare for            Ursus & Lygia / Upon These Lilies

30. Fanfare for the Bull / Finis Poppaea / Nero's Suicide

31. Hail Galba

32. Finale and Chorus

33. Epilogue

34. BONUS TRACK: Main Title (film version)

35. QUO VADIS CONCERT SUITE: Ave Caesar (Triumphal March)

36. Romanza

37. Arabesque

38. Quo Vadis Domine?

TOSHIRO MAYUZUMI